Dubex skal undervise de kommende Business Cybersecurity Ambassadors

19. oktober 2020 - Forsikringsakademiet i samarbejde med Dubex udbyder til januar en ny uddannelse som Business Cybersecurity Ambassador, hvor medarbejdere i forretningen vil blive klædt bedre på til at agere sikkert i forhold til stigende en digitalisering.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og blandt andet forsikrings- og pensionsbranchen er med på denne bølge. Med øget digitalisering kommer flere trusler mod cybersikkerheden, og det kan give store udfordringer for medarbejderne, der ikke nødvendigvis er klædt ordentlig på til opgaven.

”Forsikrings- og pensionsbranchen digitaliserer som aldrig før, og de fleste medarbejdere udfører deres job bag en computerskærm. Så der er et højt niveau af it-kompetencer på brugerniveau. Men det er ikke længere nok – medarbejderne skal også vide noget om de risici, der følger med digitaliseringen og være med til at forebygge dyre og ødelæggende angreb fra cyberkriminelle,” siger Helle Havgaard, adm. direktør på Forsikringsakademiet.

I januar 2021 vil det derfor være muligt at tage en uddannelse som Business Cybersecurity Ambassador (BCA), som klæder dig på til at indgå i virksomhedens Cyber Risk Management. Forsikringsakademiet er sammen med Dubex udbyder af uddannelsen, som består af to dele og en afsluttende test. Uddannelsen er for alle medarbejdere i og uden for forsikringsbranchen med interesse for cybersikkerhed.

It-sikkerhed skal med ud til medarbejderne

Med en titel som BCA får man en bedre grundlæggende forståelse for cyberkriminalitet og cybersikkerhed i det daglige arbejde, og man bliver i stand til at agere som sparringspartner eller give råd og vejledning til resten af virksomheden i forbindelse med diverse it-løsninger i jeres projekter.

”Vi ser en tendens til, at it-sikkerhedsarbejdet bevæger sig ud af it-afdelingen og ind på alle etager i forretningen, fx stabsfunktioner, udvikling og projekter. Den nye uddannelse gør det muligt for virksomhederne at have nøglepersoner – eller ambassadører – med i alle situationer, hvor det er relevant at medtænke cybersecurity. BCA’erne bliver vigtige aktører i at sikre, at hele organisationen agerer så sikkert som muligt,” siger Helle.

Security by Design, Governance, Risk and Compliance i forhold til ledelse, Risici i den digitale verden og Principperne for at være compliant med lovgivning og politikker, er emnerne, der vil blive taget op på uddannelsen, og det er Dubex’ sikkerhedseksperter, der står for undervisningen.

”Hos vores kunder oplever vi, at flere og flere medarbejdere arbejder med digitale løsninger rundt omkring i organisationen. Det betyder også, at opgaven med at håndtere cybersikkerheden i højere grad flytter ud af sikkerhedsafdelingen. Sikkerhedsafdelingens rolle vil derfor i højere grad blive at lave regler og rammer og fungere som interne konsulenter,” fortæller Jacob Herbst, CTO og CSO i Dubex, og fortsætter: ”Vi er gået i samarbejde med Forsikringsakademiet for at hjælpe med at få uddannet nogle ambassadører, der i organisationen kan være med til at sikre, at cybersikkerheden bliver løftet. Samtidig ser vi også uddannelsen som en måde at sikre, at der kommer endnu flere medarbejdere, der ved noget om sikkerhed, hvilket desværre er en stor mangel de fleste steder.”

Praktik og anvendelighed i undervisningen

Uddannelsen er målrettet medarbejdere i forretningsområderne med interesse for cybersikkerhed, f.eks. forretningsudvikling, projekter, processer og administration, og det er ikke et krav at have forhåndskendskab til emnet, så længe man har lyst til at investere tid og energi i læringen af et nyt fagområde.

”Vi har ved udformningen af uddannelsen valgt at prioritere praktisk anvendelighed og konkrete opgaver med afsæt i medarbejdernes nuværende arbejdsopgaver. Vi kommer også til at have lidt teori for at sikre en fælles platform, når man skal tale om cybersikkerhed, men dette er en mindre del af forløbet,” afslutter Jacob.

 

Læs om kurset, og hvordan du tilmelder dig her