Jacob Herbst udnævnt til det nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed

18. januar 2021 - Regeringen har udnævnt Jacob Herbst, CTO i Dubex, som virksomhedsrepræsentant og fagekspert i det nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed. Forummet skal arbejde med at højne den digitale sikkerhed blandt danske virksomheder særligt med fokus på SMV’erne.

Digitalisering er stødt stigende, og i takt med det øgede potentiale dette skaber, stiger risikoen for at blive udsat for cyberangreb også. En ny undersøgelse viser, at 40 % af danske SMV’er har et lavt digitalt sikkerhedsniveau, og det kan potentielt have store omkostninger for virksomhederne, hvis de rammes af et cyberangreb. Samtidig kan det have store konsekvenser for andre virksomheder og organisationer i værdikæden.

I starten af december udtalte Forsvarsminister Trine Bramsen, at SMV’er ikke ser sig selv som lige så udsatte som større virksomheder, men realiteten er en anden.

Derfor har regeringen etableret et nyt forum, der skal sikre bedre digital sikkerhed i det danske erhvervsliv. Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed er en sammenlægning af Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed, og de får bl.a. til opgave at arbejde med at styrke danske SMV’ers digitale sikkerhed med hovedvægt på strategisk udvikling af området, så digital sikkerhed kan udgøre en fremtidig dansk styrkeposition.

Dubex er repræsenteret

Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed består af 15 medlemmer, der udgøres af en formand, seks organisationsrepræsentanter fra dansk erhvervsliv, en repræsentant fra fagbevægelsen og syv fageksperter inden for det digitale sikkerhedsområde.

Forummet nedsættes af Erhvervsministeren, der udpeger formanden og medlemmerne – heriblandt er Jacob Herbst, Partner og CTO i Dubex:

”Jeg ser frem til at komme i gang med arbejdet i det nye Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed. Det nye forum kommer til at videreføre arbejdet fra Virksomhedsrådet for it-sikkerhed og har særligt fokus på SMV’erne. Hos Dubex oplever vi desværre, at der er rigtig mange af disse virksomheder, der bliver udsat for alvorlige cyberangreb, så det er vigtigt at gøre en særlige indsats for at styrke sikkerhedsniveauet specielt hos dem. Forummet er således med at sikre et fokus på netop dette område og supplerer således det arbejde, vi udfører i Cybersikkerhedsrådet, hvor fokus er strategisk og nationalt. Ved at jeg er med i begge fora, ser jeg også frem til at sikre sammenhæng og synergi mellem de forskellige initiativer.”

Sparring og videndeling er i fokus

Forummet får til opgave at komme med anbefalinger til regeringen og erhvervslivet, som skal bidrage til at højne den digitale sikkerhed i dansk erhvervsliv, desuden skal det fungere som en strategisk partner for regeringen i udviklingen og implementeringen af konkrete indsatser i arbejdet med at styrke den digitale sikkerhed i de danske virksomheder.

Med etableringen af dette forum er det hensigten at styrke videndelingen på tværs af brancher for at løfte den digitale sikkerhed.

”Den digitale agenda er af vital vigtighed for Danmark og vores fremtidige vækst og velfærd, og det er meget positivt, at regeringen også har fokus på, at digital sikkerhed er et krav for at lykkes med det. Kan man i højere grad få virksomhederne til at arbejde med digialt sikkerhed, vil det også gøre dem mere robuste, ligesom digital sikkerhed i sig selv kan blive en dansk konkurrencefordel,” afslutter Jacob.

Læs mere

Hvordan ser det ud med it-sikkerheden i Danmark og resten af verden?

Det kan koste dyrt for en virksomhed at være offer for et brud på it-sikkerheden. En ny undersøgelse viser, at dette rent faktisk har været tilfældet for hele 31 % af store danske virksomheder i det foregående kalenderår. Tager man et kig udenfor Danmarks grænser, stemmer tendenserne.

Ny trusselsvurdering og vejledning fra Center for Cybersikkerhed

Center for Cybersikkerhed er netop udkommet med en ny trusselsvurdering på baggrund af årets aktiviteter og tendenser. Samtidig har de udgivet en vejledning, der sætter fokus på vigtigheden af logning som cyberforsvar.

Phishing – en alvorlig trussel mod borgere og virksomheder

Julen er ovre, og butikkerne er lukkede. Det betyder online-shopping og hjemmearbejde, og det er noget, hackerne kan lide. Truslen for phishing-angreb er vedvarende alvorlig både for private og for virksomheder, og hackerne bliver kun dygtigere til deres arbejde.

Tak for din interesse. Vi har nu registreret din henvendelse og du hører fra os snarest muligt.