Kommunikationsbureauet NIVEAU er ny Dubex partner

21. september 2017 - Med NIVEAU udvider Dubex kompetencerne inden for krisekommunikation og beredskab, så vi kan hjælpe din virksomhed tilbage på sporet efter et datalæk

EU-persondataforordningens artikel 33 kræver, at organisationen i tilfælde af et persondatalæk skal være i stand til at informere om datalækket inden for 72 timer efter, at organisationen er blevet gjort opmærksom på lækket.

Hvis man inden for 72 timer efter et hackerangreb eller et brud med persondataloven, der har ført til et læk af persondata, skal være i stand til at informere alle involverede parter og offentlige myndigheder, er man nødt til at have en kommunikationsplan på plads. I hvert fald hvis man vil undgå at havne i en negativ mediestorm.

Krisekommunikation som et led i din beredskabsplan

Stine Nissen fra NIVEAU fremhæver her 4 actions, som du bør indtænke i din krisekommunikationsplan:

  1. Læg en handleplan
  2. Udpeg talspersoner
  3. Skærp dine budskaber
  4. Bevidstgør organisationen om kommunikative led

Det kræver forberedelse og samarbejde på tværs af organisationen.

NIVEAU hjælper med den professionelle kommunikation

Kommunikationsbureauet NIVEAU er stiftet af Stine Nissen og Flemming Platz, og et af kerneområderne er krisekommunikation og de kommunikationsfaglige følger af forordningens krav om breach notification. NIVEAU forbereder virksomheder på mulige scenarier for datalæk, definerer målgrupper og interessenter, udformer strategiske planer for budskab, timing og medier, og tilrettelægger beredskabsøvelser – alt sammen for at forberede din organisation på mulige hændelser, hvor persondata bliver lækket.

Når bestemmelserne i den nye forordning kræver, at offentlige myndigheder og involverede personer informeres i tilfælde af et persondatalæk, er det højst sandsynligt, at hændelsen ender i medierne. Det skal din organisation være i stand til at håndtere. En enkelt forkert udtalelse fra en medarbejder kan resultere i, at historien eskalerer.

Samarbejdet med NIVEAU betyder, at Dubex nu udvider kompetencerne inden for beredskab og krisekommunikation. Med en kommunikationsservice fra NIVEAU får du den nødvendige hjælp både før, under og efter et datalæk, så du sikrer dig, at din virksomhed kommer bedst muligt ud på den anden side.

Dubex kan hjælpe dig gennem hele GDPR-projektet

Dubex kan hjælpe dig hele vejen i GDPR-processen. Vores konsulenter kan hjælpe dig med at nå compliance (det kan du læse mere om her), men arbejdet stopper ikke her. Realiteten er nemlig den, at selvom om du har nået compliance den 25. maj 2018, vil der altid være risiko for datalæk.

Det kræver at du har en beredskabsplan klar. Både en teknisk og en kommunikationsfaglig. Dubex kan hjælpe dig med begge dele. Det tekniske beredskab håndteres af Dubex Incident Response Team (DIRT), mens NIVEAU i samarbejde med dig står for kommunikationen – til de relevante personer med det rigtige budskab.

En beredskabsservice fra NIVEAU kan tilkøbes en DIRT-ydelse eller købes som en enkeltstående service til din virksomheds eget beredskab.

Kontakt Dubex her eller på telefon 32 83 04 30 hvis du vil høre mere om det nye samarbejde og dine muligheder med en service fra NIVEAU. Du kan også læse mere om NIVEAU på deres egen hjemmeside, niveau.dk