Ny national cyber- og informationssikkerhedsstrategi

21. oktober 2020 - Regeringen har netop godkendt kommissoriet for den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der forventes lanceret i 2021. Cybersikkerhedsrådet, heriblandt Jacob Herbst fra Dubex, er med i udarbejdelsen af strategien.

Cybertruslen er en af de mest alvorlige mod Danmark. Og den løbende udvikling af trusselsbilledet skal følges tæt for at sikre et højt ambitionsniveau samt de rette fokusområder. Derfor er vi i Dubex særligt glade for at kunne bidrage til en national strategi, der favner bredere i samfundet end hidtil.

En ambitiøs strategi

Med et mere og mere digitalt samfund medfølger et løbende behov for en opdateret cyber- og informationsstrategi. Derfor er det vigtigt, at en sådan strategi bliver en grundlæggende del af vores samfunds DNA. ”Der er kommet nogle rigtig gode initiativer på tale, og med disse er der lagt et godt fundament for en øget cybersikkerhed generelt i det danske samfund,” siger Jacob Herbst, CTO i Dubex og medlem af Cybersikkerhedsrådet.

Regeringen har et stort fokus på den nationale cybertrussel mod Danmark, og det har stor betydning for Danmark, mener Jacob: ”Det er helt afgørende for Danmark, at vi har et højt sikkerhedsniveau, når det kommer til cybertruslen mod Danmark. Med det dynamiske trussels- og risikobillede følger også en forøget risiko for at blive ramt, derfor er denne ambitiøse strategi for cyber- og informationssikkerhed også nødvendig.”

Strategien omfatter flere end blot virksomhederne

Den nye strategi bygger videre på den nuværende, og den hidtil ydede indsats har øget modenheden på tværs af hele samfundet. ”Det er vigtigt for os med en strategi, som omfatter mere af samfundet. Derfor er vi glade for, at der nu kommer større og bredere fokus ikke bare på vores statslige myndigheder, men også virksomheder, SMV’er samt danske borgere,” siger Jacob.

Der kræves en fælles indsats på tværs af både virksomheder, myndigheder og borgere. Det er nødvendigt, at alle er med til at løfte deres it-sikkerhedsindsats, og derudover er det vigtigt, at borgerne uddannes til at blive kompetente digitale brugere.

”Vi er enormt glade for at være repræsenteret med en central rolle i arbejdet med strategien. Vi er glade for at kunne bidrage til denne proces, så vi sammen kan højne sikkerhedsindsatserne med bl.a. fælles løsninger og videndeling og få et sikkert digitalt Danmark,” siger Jacob.

Udarbejdelsen af det nye kommissorium

For at sikre en bred inddragelse og forankring af den nye strategis initiativer, er det nye kommissorium udarbejdet af en styregruppe, herunder Finansministeriet (Digitaliseringsstyrelsen) og Forsvarsministeriet (Center for Cybersikkerhed).
Cybersikkerhedsrådet har leveret inputs til både de overordnede temaer samt de specifikke emner. ”Vi har i Cybersikkerhedsrådet bidraget med en række indspil til de specifikke strategier og hvilke områder, der skal være fokus på, og vi kommer i løbet af efteråret til at gå mere i detaljer med input til de forskellige områder i strategien,” siger Jacob.

Fire centrale fokusområder

Den nye strategi er bygget op om fire overordnede temaer, som indeholder en række konkrete initiativer, der både adresserer og understøtter udfordringerne og den strategiske retning fremadrettet. Disse fire centrale områder er:

  1. Ledelsesforankring og kompetenceopbygning: Cyber- og informationssikkerhed skal være et ledelsesspørgsmål i både virksomheder og myndigheder, og strategien skal sikre en vedvarende topledelsesmæssig forståelse, forankring og prioritering af området.
  2. Robusthed og resiliens: Danmark skal kunne opretholde vigtige samfundsfunktioner, også i en krisesituation, hvor Danmark rammes på helt centrale digitale funktioner.
  3. Samarbejde og organisering: Det er afgørende, at det gode samarbejde på tværs af myndigheder og virksomheder styrkes, så videndeling og fælles løsninger tænkes ind, hvor det er relevant samt understøttes af højt specialiseret rådgivning fra centralt hold.
  4. International indsats og bidrag: Danmark skal deltage aktivt i det internationale samarbejde, og skal bidrage til at skabe et åbent, sikkert og troværdigt internet, og beskytte de samfundsvigtige digitale infrastrukturer. 

Du har læse mere om den nye nationale strategi på Finansministeriets hjemmeside her.

Læs mere her

Dubex skal undervise de kommende Business Cybersecurity Ambassadors

Forsikringsakademiet i samarbejde med Dubex udbyder til januar en ny uddannelse som Business Cybersecurity Ambassador, hvor medarbejdere i forretningen vil blive klædt bedre på til at agere sikkert i forhold til stigende en digitalisering.

Se video: Smishing – COVID-19 som lokkemad

Falske SMS’er med ondsindede links er ikke et sjældent syn. De cyberkriminelle bruger særligt i denne tid COVID-19-pandemien som redskab, når de vil forsøge at få folk til at klikke.

Awareness-uddannelse

Dubex Awareness-uddannelsesprogram stiller skarpt på generelle og specifikke trusler og sikrer, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal handle, når de oplever noget mistænkeligt. Programmet leveres som en samlet pakke inkl. printmateriale og projektledelse.