Regeringen offentliggør ny national strategi for cybersikkerhed. Find de 25 initiativer her.

25. maj 2018 - De 25 initiativer, som udgør Danmarks nye nationale strategi for cybersikkerhed skal styrke informationssikkerheden og koordinere indsatsen på området de kommende år. Initiativerne inddeles i tre hovedkategorier; tryg hverdag, bedre kompetencer og fælles indsats.

Med den nye nationale strategi igangsættes en koordineret indsats for at styrke cyber- og informationssikkerheden i Danmark generelt og i danske organisationer og virksomheder. Strategien kommer i kølvandet på et år, hvor vi igen oplevede rekord for cyberangreb mod Danmark og danske virksomheder. Det er derfor ikke for tidligt, at vi får en fælles strategi for, hvordan vi arbejder for at bekæmpe cyberkriminalitet på nationalt plan. Strategien åbner op for at både myndigheder, virksomheder, organisationer og borgere arbejder sammen for at styrke sikkerheden i Danmark.

De 25 initiativer inddeles i tre hovedkategorier; tryg hverdag, bedre kompetencer og fælles indsats. Se den fulde liste over initiativer nedenfor.

I Dubex er vi meget positive over for, at der endelig kommer mere fokus fra det offentlige på cybersikkerhed på nationalt plan. Det er en nødvendighed, at der sættes fokus på problemet oppefra, så virksomheder og organisationer forstår alvoren af det. Som al erfaring gennem de senere år tydeligt har vist er cybersikkerhed en opgave der starter på ledelsesniveau.

Jacob Herbst, CTO hos Dubex mener:

”Vi er naturligvis rigtig glade for, at en opdateret national strategi endelig er blevet udformet. Det er nødvendigt, at der sættes fokus på cyber-sikkerhed fra det offentlig. Strategien indeholder også indikationer på en erkendelse af et markant bedre samarbejde mellem det offentlig og private, er nødvendigt hvis vi skal løfte den generelle it-sikkerhed i Danmark.”

Jacob fortsætter:

”Det gælder især i udveksling af informationer mellem virksomheder og organisationer. Her skal der skabes en åbenhed omkring cybersikkerhed og sikkerhedshændelser, hvor vi har kultur for at dele ud af vores erfaringer – også selvom det er negative hændelser og it-sikkerhedsbrud.”

Med strategien og de 25 initiativer er der lagt et godt fundament for en forbedret cybersikkerhed generelt, og de tre hovedkategorier tydeliggør, at der kræves en fælles indsats på tværs af virksomheder, myndigheder og borgere. Det er nødvendigt, at virksomheder løfter deres it-sikkerhedsindsats, og borgerne skal uddannes til bedre digitale brugere.

Jacob Herbst fortæller afslutningsvist:

”Der er lagt et godt fundament for en forbedret sikkerhedsindsats på tværs, men succesen med strategien afhænger alt sammen af viljen til at omsætte strategi til faktiske tiltag.”

Den nationale strategi

Tryg hverdag

 • Nyt nationalt cybercenter: Et døgnbemandet cybersituationscenter skal overvåge den aktuelle nationale sikkerhedstilstand og fungere som kontaktpunkt ifm. hændelser.
 • Lovgivningsinitiativer: Forslag til ændret lovgivning skal styrke Center for Cybersikkerheds mulighed for at opdage og stoppe cyberangreb.
 • Styrket prioritering af national IT-infrastruktur: Oversigt og handleplan for virksomheder og myndigheder med særligt samfundskritiske funktioner.
 • Minimumskrav til myndigheders arbejde med cybersikkerhed.
 • Udbygge overvågningsindsatsen af statens kritiske IT-systemer
 • Fælles indgang til indberetninger for virksomheder og myndigheder
 • Landsdækkende center i dansk politi til modtagelse af anmeldelser om IT-kriminalitet
 • Styrket samarbejde om forebyggelse og håndhævelse over for IT-kriminalitet
 • Øget sikkerhed omkring identitetsbeviser som eks. pas, kørekort og NemID
 • Øget sikkerhed omkring kommunikationen statens myndigheder imellem

 

Bedre kompetencer

 • Digital dømmekraft: Samlet indsats for at øge opmærksomheden på IT-sikkerhed for børn, unge og undervisere.
 • Informationsportal: En portal med information til borgere, virksomheder og myndigheder.
 • Styrket oplysningsindsats til borgere og virksomheder: Landsdækkende oplysningskampagner og målrettede indsatser mod særligt udfordrede.
 • Investering i forskning i ny teknologi
 • Etablering af offentligt-privat partnerskab til øget IT-sikkerhed
 • Opbygning af sikkerhedskultur i staten

 

Fælles indsats

 • Sektorvise strategier og sikkerhedsenheder: Gælder sektorerne for energi, sundhed, transport, tele, finans samt søfart.
 • Tværgående taskforce mellem ministerier skal bistå sektorerne
 • Bedre styr på leverandører af outsourcet IT
 • Etablering af styregruppe til at tyrke national koordinering
 • Løbende tilstandsmålinger af cybersikkerheden i Danmark
 • Fornyet overblik over særligt beskyttelsesværdig information hos myndigheder
 • En fællesoffentlig arkitektur for informationssikkerhed
 • Øget indsats for at styrke den dataetiske indsats.
 • Styrket internationalt engagement