Teknologiforståelse hos både børn og voksne

19. oktober 2020 - Viden er magt, og i en tid med øget digitalisering, skal alle klædes bedre på til at modstå de trusler, der medfølger. Dubex’ Keld Norman var oplægsholder på Danmarks it- og medievejlederforenings konference, hvor temaet i år var teknologiforståelse – et nyt fag i folkeskolen.

Hvert år afholder Danmarks it- og medievejlederforening en konference, hvor en stor gruppe konsulenter, ledere og lærere skal blive klogere på faglighed i en tech-tid. I år blev konferencen afholdt i september, hvor Keld Norman, Security Consultant i Dubex, var med som oplægsholder.

Danmarks it- og medievejlederforening er en faglig forening for it-vejledere i folkeskolen, som skal være med til at hjælpe it-vejlederne på de enkelte skoler med at skabe interessante og relevante reflektionsrum i forhold til deres pædagogiske udvikling, samt vejlede omkring it-integration i undervisningen.

Dette år var konferencens fokus på teknologiforståelse, som er et nyt prøvefag i folkeskolen.

Nyt fag på vej i folkeskolen

I 2017 blev der søsat et nyt initiativ i den danske folkeskole, som skal være med til at udvikle elevernes fremtidige kompetencer og almene dannelse i forhold til it og teknologi. Teknologiforståelse er nu et prøvefag eller faglighed i 46 folkeskoler landet over, som skal være med til at finde ud af, om det fast skal integreres i undervisningen fremover. Det er meningen at forløbet skal evalueres efter skoleåret 20/21, hvor der skal træffes en politisk beslutning, om hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i undervisningen i den danske folkeskole.

”Hvis man kan give børn den grundlæggende viden om, hvordan computere fungerer helt fra starten, så har de nemmere ved at navigere i den verden, når de bliver voksne. Det kendskab, de opnår, gør to ting: 1) De har nemmere ved at gennemskue, hvis nogen prøver at narre dem, og 2) de er ikke bange for teknologien og får derfor også nemmere ved at følge med og være up-to-date med, hvad der er af nye fælder – men også muligheder – når teknologien udvikler sig,” fortæller Keld og fortsætter: ”Man kan kigge på de ældre i dag, der ikke er vokset op med it. De bliver så frustrerede, når det handler om teknologi, og vil helst undgå det – den følelse og situation kan man undgå ved at lære det som barn.”

Formålet med faget er, at elever skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den fremfor bare at bruge den. Faget indeholder derfor de fire kompetenceområder: Digital myndiggørelse, digital design, computationel tankegang og teknologisk handleevne.

Cirka halvdelen af de deltagende skoler har teknologiforståelse som selvstændigt fag mens den anden halvdel har integreret teknologiforståelse i allerede eksisterende fag som dansk, billedkunst og samfundsfag.

Vi skal omfavne teknologien – den løber ingen steder

I takt med at mere og mere undervisning ryger online, og at vi i højere grad bruger digitale hjælpemidler i undervisningen, er det også vigtigt, at vi har den nødvendige forståelse for sikkerheden. Og særligt it- og cybersikkerhed var på programmet, da Danmarks it- og medievejlederforening afholdt deres konference i år.

”Vi kan ikke undgå at være på nettet. Næsten alle har noget med teknologi og it at gøre på arbejdsmarkedet eller i det private, og det er derfor rigtig vigtigt, at vi ved, hvad der kan gå galt, så vi bedre kan stå imod. Det er en del af opdragelsen i at få et nemmere liv,” understreger Keld.

Keld, der har stor indsigt i den mørke del af internettet, holdt derfor et oplæg, der skulle belyse skyggesiderne på internettet og vise, hvilke farer, der lurer i en digitaliseret verden som vores. Men han understreger også, at der bliver gjort meget for at hjælpe os med, at være mere sikre på nettet.

”Der er en tendens til, at det bliver for meget skræmmeri, som så gør, at man ikke tør bruge teknologien. Men man behøver ikke at være så bange, for der bliver gjort rigtig meget fra både lovgiveres side af, og fra dem, der udvikler teknologien for at passe på os,” siger Keld.

”Uvidenheden er den største trussel – så bare man følger lidt med, er man kvikkere end “de andre” og undgår en masse besvær, hvis man skulle falde i fælderne.”

Og der er mange råd om sikkerhed at hente hos Keld.

”Noget så simpelt som ordet to-faktor kan få de fleste til at lukke computeren og lægge den i skraldespanden. Men det at slå to-faktor-login til er i praksis det, der i de fleste tilfælde redder folk fra at blive hacket og miste både data og penge. Og det er ikke så svært, som det lyder,” fortæller Keld og fortsætter: ”Overvind frygten overfor det tekniske, og find nogen, der formår at formidle det på en forståelig måde – så har du en fordel over andre.”

Større indsigt giver bedre muligheder

Keld Norman er selv med til at undervise danske børn til Coding Pirates, som er en forening, der promoverer it-kreativitet hos børn i alderen 7-17 år gennem klubaftener, events og aktiviteter.

”Grunden til, at jeg underviser i Coding Pirates, er også grunden til, at jeg mener, der bør være fokus på it og it-sikkerhed i folkeskolen. Jeg vil gerne være med til at uddanne børnene i bedre sikkerhed på nettet,” fortæller Keld.

Men bedre sikkerhed betyder også at man skal vide, hvordan de kriminelle agerer.

”Jeg underviser også til dels i hacking ved at vise dem, hvordan en hacker arbejder. Det kunne være noget så simpelt som at vise dem, hvordan man ser alle gemte Wi-Fi-navne og tilhørende kodeord, som ligger på en computer,” fortæller Keld.

”Det lærer jeg dem ikke fordi, de skal lære at hacke, men fordi det er vigtigt at vide, hvordan hackere gør. Vi skal forstå det, der er bag ved og blive god til at spotte de små anormaliteter eller de ting, der pludselig er lidt anderledes.”

Men det er ikke nemt at holde sig opdateret omkring it- og cybersikkerhed, da trusselsbilledet og teknologien er under konstant udvikling.

“Lærerne i folkeskolen i dag har ikke tilstrækkelig viden om cybersikkerhed. Det er ikke som oldtidskundskab, der ikke ændrer sig så meget – tværtimod – det, man ved i dag, er forældet i morgen,” understreger Keld og afslutter: ”Jeg ville ønske, at der var et it-fag i skolen på lige fod med dansk og matematik, men det kræver også, at underviseren får løbende træning i nutidens trusler, og at vi deler den viden med hinanden landet over.”

Tak for din henvendelse. Du hører fra os hurtigst muligt.