DFDS søsætter sikker webtrafik

En Symantec Service-løsning fra Dubex giver DFDS overblik over deres webtrafik og mulighed for at differentiere sikkerhedspolitikker samt udnytte deres båndbredde til forretningskritisk trafik.

DFDS hjælper både varer og passagerer fra en destination til en anden. Pålidelighed og høj performance er en mærkesag – også når det gælder netværkstrafikken. DFDS’ skibe fungerer som flydende hoteller, og her oplevede de tidligere udfordringer i forhold til netadgang for medarbejdere og passagerer. DFDS havde behov for en fleksibel og redundant løsning, der kunne imødekomme forskellige behov fra skib til skib, sikre netadgang fra alle typer enheder samt udnytte den eksisterende båndbredde optimalt.

”Vi havde behov for at få styr på vores mange licenser. Vi ønskede desuden at outsource vores hardware-ansvar og -investeringer samt etablere en redundant løsning, der kunne sikre os høj oppetid. Løsningen skulle desuden øge performance ude på vores skibe med et højt sikkerhedsniveau for såvel passagerer som besætning. Dubex foreslog en cloud-løsning fra Symantec – og det fungerer”, fortæller Jan Svane, Network Manager, DFDS.

Jesper Olsen er System Engineer hos DFDS og har været initiativtager til implementeringen af Symantec Cloud Service-løsningen:

"Implementeringen er gået over al forventning, og vi er super glade for løsningen. Vi har fået en effektiv og central styring af vores skibe, som ellers har været svære at administrere i forhold til opgraderinger osv. Nu håndterer vi nemt skibene via cloud, og det sparer tid og fysisk udstyr”.

Overblik og kontrol giver os optimal udnyttelse af vores båndbredde

Med en Symantec Cloud Service-løsning får DFDS overblik og kontrol over al webtrafik. De har investeret store summer i satellitbåndbredde, som de i dag bedre kan forbeholde deres forretningskritiske trafik.

”Vi har hele tiden overblik over, hvad vores dyre båndbredde bliver brugt til. Vi kan lægge filtre på og styre, hvad den må bruges til, så vi sikrer en arbejdsrelateret trafik. Vi så pludselig hvor mange af vores brugere, der rent faktisk var inficeret med malware, som vores traditionelle forsvar ikke fangede. Nu kan vi spærre for risikable sites og minimere risikoen for malware,”

Jan Svane

Symantec åbner mulighed for en nuanceret sikkerhedspolitik

DFDS har en stor flåde af skibe med forskellige formål og behov. Symantec-løsningen sikrer en hensigtsmæssig opsætning i forhold til de enkelte klienter med forskellige rettigheder og begrænsninger. Jan Svane understreger, at det er afgørende for DFDS, at de kan differentiere deres politikker efter behov, da eksempelvis passagerskibene har behov for at kunne lave viral markedsføring og stille sociale medier til rådighed for deres gæster: 

"Denne løsning giver mulighed for at udføre en nuanceret it-sikkerhedspolitik. Nogle brugere har behov og mulighed for at opdatere software, downloade musik og benytte Facebook mv., mens andre ikke har disse behov. Vi kan hurtigt detektere og blokere uhensigtsmæssig adfærd og se, om klienter er sat rigtigt op. Vi bliver oversvømmet af mobile enheder på skibene, så det er afgørende at trafikken bruges til forretningskritiske aktiviteter som for eksempel, når kunder booker rejser på hjemmesiden”

Jan Svane

Vi går ind for SmartSourcing 

”Det er afgørende for vores forretning, at medarbejdere og kunder har sikker adgang til internettet og får den service, som de forventer. Det er nemt at håndtere trafikken med vores nye løsning, fordi den administreres fra ét centralt sted i stedet for tidligere, hvor vi anvendte distribuerede løsninger. Vi går ind for at ’smartsource’ de ting ud i cloud’en, som ellers ville være meget ressourcekrævende”, fortæller Jan Svane.

Nem administration og minimal investering 

Ud over overblik over webtrafikken får DFDS også overblik over deres omkostninger i form af en fast månedlig fee. Jan Svane forklarer:

”Vi kan undlade at gøre yderligere investeringer i båndbredde ved at udnytte den eksisterende bedst muligt. Med en fast månedlig ydelse skal jeg ikke koncentrere mig om bokse og opgraderinger, og jeg undgår hardwareinvesteringer hvert 3.-4. år. Det kan vores økonomiafdeling godt lide, og jeg kan bedre planlægge mine aktiviteter”.

Oppetidsgaranti og redundans 

DFDS er gået fra en distribueret løsning til en cloud-løsning, hvor de får et samlet overblik over trafikken på deres skibe og kontorer i forskellige lande. Jan Svane gør ligeledes brug af Symantecs oppetidsgaranti:

”Jeg benytter mig af oppetidsgarantien på de forskellige leverancer, så jeg kan sikre en god kundeoplevelse“. Vi har desuden defineret to redundante VPN-tunneller, som vi er ved at teste. De er simple at konfigurere, ligesom fejlsøgning og rapportering er ligetil. Det vil bl.a. sikre redundans i forhold til webadgang, hvis den primære VPN-tunnel skulle gå ned”.

Dubex følger tingene til dørs 

DFDS har fra starten haft tilknyttet en fast konsulent fra Dubex, der har hjulpet dem med at definere den rette løsning og idriftsætte den endelige Symantec Cloud Service-løsning.

Om DFDS 

DFDS blev etableret i 1866, da C.F. Tietgen skabte en fusion af de største danske dampskibsrederier. Siden da har DFDS beskæftiget sig med national og international transport af fragt og passagerer i Nordsøen, Europa, Middelhavsområdet – og fra 1900-tallet også i USA og Sydamerika.

DFDS står for høj performance og pålidelighed, uanset om det er varer eller mennesker, der fragtes.

De over 6.000 medarbejdere sætter sig ind i kundernes behov og leverer et højt serviceniveau. DFDS ønsker at skabe nye forretningsmuligheder og værdi for deres kunder.

DFDS fokuserer på at kunne tilbyde hurtig og effektiv kommunikation samt simple og nemt tilgængelige ydelser for deres kunder. DFDS investerer ressourcer i at styrke deres medarbejdere, netværk og miljø samt at levere et godt afkast til investorer.

Om Symantec Cloud Service

Symantecs skalérbare Web Security Service sikrer konstant overblik og kontrol over webtrafik samt brugen af webapplikationer.

Virksomheder får et intelligent værktøj til at udvikle og implementere nye politikker, der følger slut-brugerne uanset hvilken enhed og hvilket netværk, de arbejder på. Virksomheder får real-time sikkerhed og internet-baseret service, der giver en komplet beskyttelse mod webbårne trusler, samt adgang til WebPulse Cloud-miljø, som dagligt beskytter over 75 mio. brugere.

Med Symantec-løsningen kan virksomheder hurtigt udvikle og implementere nye politikker til samtlige brugere. Det er muligt at identificere og kategorisere nyt web-indhold i realtid med 99% præcision.

Symantec Cloud Service har en oppetidsgaranti på 99,999%.