Fortum Waste Solutions værner om kundedata og sikrer høj oppetid

Fortums Waste Solutions kunder indberetter detaljerede oplysninger om deres affalds beskaffenhed, når det indleveres til destruktion. Affald kan røbe virksomheders forretningshemmeligheder. Dubex hjælper Fortum med at sikre it-systemerne og de følsomme oplysninger samt med at sikre høj oppetid.

Vores forretning afhænger af IT-sikkerhed

Fortum Waste Solutions (tidligere NORD) behandler farligt affald såsom spildolie, malingrester og opløsningsmidler, som belaster miljøet. Kommunekemis kunder kobler sig på et system, der indeholder alle redskaber til brug for håndtering af leverancer af farligt affald til Fortum Waste Solutions samt statistikmuligheder mv. Systemet er udviklet til at hjælpe Fortum Waste Solutions kunder med at håndtere deres affald nemt, sikkert og korrekt i forhold til lovgivningen. Dubex hjælper Fortum Waste Solutions med at sikre it-systemerne, oppetiden og følsomme oplysninger. 

”It-sikkerhed er kritisk for vores forretning. Hvis vores it-systemer er nede, vil logistikken omkring affaldsafhentning besværliggøres både hos vores kunder, transportører og os. Oppetid er helt afgørende. Samtidig skal vores kunder vide sig sikre på, at deres oplysninger er i sikre hænder. Dubex hjælper os med at sikre løsningen, så vores kunder har et pålideligt system, der gør det nemt at aflevere deres affald”

Claus Jørgensen, it-chef hos Fortum Waste Solutions

Outsourcing giver spidskompetencer – og sparer ressourcer

Fortum Waste Solutions har en professionel og afprøvet it-sikkerhedsløsning, som indfrier deres krav til funktionalitet og sikkerhed. Ud over rådgivning og implementering af sikkerhedsløsningen leverer Dubex dokumentation, der fortæller Fortum Waste Solutions kunder om den høje datasikkerhed samt guidelines for, hvordan de tilgår systemet.

Fortum Waste Solutions har valgt at outsource deres it-sikkerhed til Dubex med en supportaftale med onsite support, helpdesk og remote support, der sikrer dem løbende ændringer, opdateringer og udvikling af løsningen. Derudover holder Dubex kvartalsmøder med Fortum Waste Solutions, hvor nyheder og muligheder i forhold til alt fra systemændringer til brug af web-tjenester bliver diskuteret.

”Vi outsourcer it-sikkerhed til Dubex for altid at have specialistviden på hånden. Udfordringer i forhold til it skifter hele tiden, og det ville være meget omkostningsfuldt, hvis vi skulle have disse kompetencer internt. Vores Dubex konsulenter har fingeren på pulsen og sikrer, at vi hele tiden er opdateret og ikke foretager ændringer i vores systemer, der åbner en dør op for uvedkommende. Det er en langt bedre forretning for os at oursource”

Claus Jørgensen, it-chef hos Fortum Waste Solutions

Fortum Waste Solutions udnytter værdierne i det farlige affald 

Langt det meste affald bliver brændt i tre rotérovne ved ca. 1.200 °C.

”Kernen i vores arbejde er at skabe værdi af farligt affald. Det gør vi bl.a. ved at anvende overskudsvarmen fra forbrændingen til at forsyne størstedelen af Nyborg Kommune med miljørigtig fjernvarme samt elektricitet”, slutter Claus Jørgensen.

Fortum Waste Solutions vil også tørre spildevandsslam med overskudsenergi fra forbrændingen og dermed omdanne farligt affald til CO2-neutralt brændsel. Det er en løsning, som virksomheden forventer at tilbyde danske rensningsanlæg i 2014.

FORTUM WASTE SOLUTIONS - FACTS

Branche: Er et af Danmarks og Europas førende anlæg til forbrænding af farligt affald.

Medarbejdere: Der er 195 medarbejdere.

Specialer: Fortum Waste Solutions har kapacitet til ca. 200.000 tons farligt affald årligt. Modtageanlægget gør Fortum Waste Solutions i stand til at reducere vores energiforbrug med ca. 6.000 tons støttebrændsel årligt svarende til ca. 18.000 tons CO2/år - til gavn for miljøet.

IT: It-chef, Claus Jørgensen.