It-sikkerhed er et fælles ansvar

Lars Steenberg kender som it-chef i TryghedsGruppen betydningen af it-sikkerhed i en organisation, der forvalter mange fondsmidler via TrygFonden. Med awareness-kampagnen fra Dubex er også medarbejderne i dag bevidste om, at it-sikkerhed er et fælles ansvar.

”Vi forvalter blandt andet personlige informationer fra ansøgere til fondsmidler, og de data skal vi passe på. Med den nye EU-persondataforordning bliver datasikkerhed endnu vigtigere”, fortæller Lars Steenberg, der læste om Dubex’ program til træning af medarbejdere i god digital adfærd i Dubex’ nyhedsbrev. Lars Steenberg valgte at afprøve samarbejdet med Dubex ved at få gennemført en 360 graders risikoanalyse i TryghedsGruppen. Den viste
bl.a. at medarbejderadfærd var et vigtigt indsatsområde.

Ansvarlig medarbejderadfærd gør en stor forskel


Lars Steenberg er ene mand på skansen, når det gælder håndtering af it-sikkerhed hos TryghedsGruppen. Han benytter forskellige leverandører af it-sikkerhedsløsninger, der dækker organisationens behov. Den største
udfordring i forhold til at skabe en sikkerhedskultur var derfor tidsfaktoren.


”Awareness er et meget aktuelt emne, og det er noget jeg diskuterer med kolleger i branchen. Dubex gennemførte en nyttig risikoanalyse, og jeg var allerede i gang med at overveje, hvordan jeg skulle styrke medarbejdernes viden om it-sikkerhed og digitale adfærd. Jeg havde endnu ikke fundet ressourcerne til at definere temaer og planlægge forløbet. Et færdigudviklet program med projektstyring, materialer, test, opfølgning og det hele var lige, hvad jeg havde behov for. Så Dubex var et oplagt valg”, fortæller  Lars Steenberg og fortsætter:


”Vi købte ind på awareness-programmet i efteråret 2015, og det har været en rigtig positiv opstart. Dubex håndterer forløbet, der er timet og tilrettelagt, og de tager fat på mig, når det er tid til at igangsætte næste skridt.”

”Jeg får flere henvendelser og spørgsmål fra medarbejderne, der vil vide, hvordande skal håndtere forskellige udfordringer ift. hjemmesider, passwords mv. De er blevet bevidste om, at it-sikkerhed er et fælles ansvar."

Lars Steenberg, IT-chef, TryghedsGruppen

Dubex’ kick-off var virkelig en øjenåbner

Awareness-kampagnen blev skudt i gang i TryghedsGruppen med to kick-off møder, der gav deltagerne et billede af de udfordringer og trusler, som de risikerer at møde i deres hverdag. De fleste medarbejdere har desuden før jul gennemført en it-sikkerhedsquiz, der indikerer deres viden om it-sikkerhed. Resten af medarbejderne tager testen i begyndelsen af 2016. Medarbejderne præsenteres dernæst for i alt 9 it-sikkerhedstemaer, et ad gangen, hvorefter vidensniveauet testes via en opfølgende quiz.

”Vi har haft besøg af Keld fra Dubex til vores to kick-offs, og han gav et godt billede af de trusler, som medarbejderne kan møde. Det var for mange virkelig en øjenåbner, hvor de fik et klart indtryk af, at vi alle har adgang til informationer, der er interessante for de cyberkriminelle”, fortæller Lars Steenberg.

Awarenesskampagnen har allerede skabt resultater

Efter awareness-kampagnen blev skudt i gang med kick-off og quiz, har Lars Steenberg oplevet en holdningsændring i organisationen.

”Jeg får flere henvendelser og spørgsmål fra medarbejderne, der vil vide, hvordan de skal håndtere forskellige udfordringer ift. hjemmesider, passwords mv. De er blevet bevidste om, at it-sikkerhed er et fælles ansvar. Hovedmålet med kampagnen er at gøre it-sikkerhed til en fælles mission, og den har allerede skabt en større bevidsthed og ansvarsfølelse, og det er positivt”, fortæller Lars Steenberg og slutter:

”Jeg tror på, at missionen vil lykkes og føler mig i gode hænder hos folkene hos Dubex. Man kan godt fornemme, at de er sikkerhedsnørder og virkelig brænder for sagen. Der bliver lyttet til, hvad jeg har behov for, og tingene kører bare.”

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. TrygFonden varetager almennyttigt arbejde, og missionen er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

Dubex Awareness-uddannelsesprogram

Dubex Awareness-uddannelsesprogram leveres som en samlet pakke med træningsmoduler for ledelsen, it-afdelingen og medarbejderne. Alle brugere gennemfører en 0-punktstest med opfølgning, der viser, om de har tilegnet sig den nødvendige viden om it-sikkerhed. Brugerne får adgang til en portal med opdaterede retningslinjer, og Dubex leverer en folder og plakater med specifikke sikkerhedstemaer inkl. printmateriale og projektledelse.