Slagelse Kommune: Dubex sikrer tilfredse mobile brugere i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune håndterer i dag tre gange så mange mobile brugere med samme ressourcer, som før de købte en Mobileiron-løsning. Sikkerheden er på plads, brugeroplevelsen er positiv – og det samme gælder driftsomkostningerne.

Slagelse kommune mærker ligesom andre kommuner og private virksomheder den eksplosive udvikling i brugen af mobile enheder. Medarbejdere og borgere har flere enheder per person, og de benytter dem ofte som deres primære kommunikationsredskab til data og applikationer.

Slagelse Kommune ønsker at være på forkant af udviklingen og etablerede allerede i 2009 en sikkerhedsløsning til deres mobile platform. Løsningen var imidlertid en klods om benet på slutbrugeren samt en tung administrativ opgave i IT og Digitaliseringscentret. Kommunen tog derfor Gartner med på råd, da der skulle tænkes nyt.

”Vores fokus var at få en sikker og smidig løsning i forhold til vores slutbrugere. Gartner gav os input til, hvilke spillere på det globale marked, der har et fornuftigt setup i forhold til fremtidige udfordringer og udviklingen af mobile løsninger i vores koncern. Vi endte med at vælge MobileIron med Dubex som leverandør”

Claus Ritter, CIO, Slagelse Kommune

Slutbrugerne oplever ikke it-sikkerheden

Samtlige områder i den kommunale organisationen anvender i større eller mindre grad mobile enheder i forbindelse med udførelsen af arbejdet, og der kommer stadig nye områder til. Ud over en god brugeroplevelse, var kravene til den nye løsning derfor, at den skulle sikre alle typer mobile enheder i hele kommunen på et sikkerhedsniveau svarende til kommunens pc-portefølje. Efter et pilotprojekt med 50 brugere implementerede Dubex MobileIron-løsningen i Slagelse Kommune. Claus Ritter fortæller:

”Slutbrugerne oplever ikke sikkerhedsproduktet som en barriere. De kan benytte kendte features og forstyrres ikke af nye opsætninger. Midt i pilotprojektet spurgte en af brugerne, efter ønske fra hans medarbejdere, om vi kunne installere løsningen på medarbejdernes smartphones med det samme, i stedet for at vente til pilotprojektet var overstået. Det er god feedback. Jeg kan sove trygt om natten, fordi jeg har et markedsledende produkt med et højt sikkerhedsniveau – og en samarbejdspartner, der sikrer, at vi anvender produktet optimalt.”

Dubex er i samarbejde med Slagelse Kommune i gang med at designe projektets anden fase. Den skal sikre, at medarbejdere kan benytte egne mobile enheder på jobbet med samme sikkerhed og brugeroplevelse, uden at den private anvendelse af enheden kompromitteres.

Håndterer flere enheder med samme ressourcer

Slagelse Kommune brugte tidligere en del ressourcer på at administrere deres Mobility-løsning. I dag kan de administrere og styre tre gange så mange enheder med de samme ressourcer og samtidig fokusere på håndtering af personas, indsamle viden om brugeradfærd mv.

”Antallet af mobile enheder er tredoblet, siden vi besluttede at udskifte den gamle løsning. I dag udnytter vi de samme ressourcer langt mere effektivt. Et godt forhandlingsforløb har samtidig givet os mulighed for at styre vores omkostninger til løsningen mere effektivt. Vi har fået en aftale, der giver os stabile og yderst rimelige driftsudgifter på området de næste tre år”

Claus Ritter

Brugervenlig implementering

Dubex har haft en tæt dialog med Slagelse Kommune forud for implementeringen af MobileIron-løsningen, der involverer personale på over 300 lokationer med godt 7.000 ansatte. 

”Dubex har forståelse for, at vi er en fysisk fragmenteret organisation med mange lokationer. Brugerne kunne derfor via selvbetjening nemt hente produktet via en app. Det skulle de gøre før en given dato, for at få adgang til netværket. Dubex har hjulpet os med logistikken, og det er gået helt smertefrit”

Claus Ritter

Dubex kender vores fremtidige behov

Løbende rådgivning er en naturlig del af samarbejdet mellem Dubex og Slagelse Kommune. Det involverer vidensdeling om muligheder og løsninger, der imødekommer kommunens behov i fremtidens trusselsbillede. Et aktuelt projekt er BYOD, som kommunen gerne vil kunne håndtere effektivt med den bedst mulige brugeroplevelse.

”Samarbejdet med Dubex giver mig en god fornemmelse i hverdagen, hvor der konstant er behov for at kunne eksekvere i samarbejde med mange forskellige leverandører. Dubex er gode til at lytte, og de formår at se ind i min forretning og koble det til deres viden på det globale marked. Det skaber værdi, fordi de evner at analysere vores situation i dag og fremadrettet”

Claus Ritter

Om Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har fokus på at styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. De har en målsætning om at udvikle nye uddannelsesmiljøer, udnytte kommunens store mangfoldighed, styrke uddannelsesniveauet, hæve indtægterne og skabe mere tryghed og sammenhæng i hele kommunen. Kommunens digitaliseringsindsats har særligt fokus på at effektivisere og forbedre service af kommunens kerneydelser i forhold til borgere og virksomheder.

Om MobileIron

MobileIron leverer løsninger, der giver it-ansvarlige og brugere real-time intelligence samt kontrol over mobilt indhold, aktiviteter og apps. Tablets og smartphones er den primære kommunikations- og it-platform i virksomheder, og det medfører omkostninger, risici og brugerudfordringer, som traditionelle strategier for mobile enheder ikke er i stand til at håndtere. MobileIron tilbyder en enkel løsning, der sikrer virksomhedens data, reducerer trådløse omkostninger og forbedrer den mobile brugereroplevelse.