Sund & Bælt koncentrerer sig om forretningen

Hos Sund & Bælt bruger de kræfterne på at sikre, at it understøtter forretningen. Ressourcekrævende driftsopgaver outsourcer de til specialister som Dubex.

Over 10 millioner køretøjer, hvoraf langt de fleste er personbiler, passerer Storebæltsbroen i løbet af et enkelt år. Som et af Danmarks centrale trafikknudepunkter er sikkerhed,  herunder også it-sikkerhed, afgørende for Sund & Bælt.

Behov for at finde kritiske hændelser

I 2002 var Sund & Bælt på udkig efter hjælp til at overvåge deres logs for kritiske hændelser og fejl. Dubex’ Managed Security Service-team, dengang eSec, fik opgaven.

”Vi havde ingen værktøjer til logovervågning, der var en akilleshæl. Ole Schmitto fra eSec kontaktede os, og det var perfekt timing. Vi havde behov for viden om, hvad der foregik på vores netværk, og hvilke hændelser vi skulle reagere på”, fortæller Finn Belling, der er it-driftsansvarlig hos Sund & Bælt.

Dubex Managed Security Service-team opsamler og analyserer logfiler. Sund & Bælt får desuden rapporter med systemanalyse af data samt tolkning og sikkerhedsvurdering af deres netværk.

”Vi er hele tiden opmærksomme på at outsource driftsopgaver. Vi skal ikke sidde og analysere logs, men derimod opbygge viden og bruge vores interne ressourcer på at understøtte og udvikle forretningen”, argumenterer Peter Hedevang Christensen, IT-chef hos Sund & Bælt. 

Hurtig reaktionstid

Sund & Bælt kan selv tilgå logdata via en webportal i forbindelse med optimering af netværket og den daglige drift. Ud over at modtage rapporter og analyser får Sund & Bælt foretaget penetrationstest og sårbarhedsanalyser af Dubex.

”Teamet hos Dubex kan lynhurtig sætte en finger på, hvor vi bør fokusere indsatsen. De har en kort reaktionstid, hvor de enten mailer eller ringer. Det er professionelle folk, som vi har stor tillid til”, fortæller Finn Belling.

 

”Dubex ved, i hvilken retning udviklingen går og hvilke løsninger, der kan være interessante for os. Jeg føler mig rigtig godt dækket ind i forhold til rådgivning og sparring”

Finn Belling, it-driftsansvarlig, Sund & Bælt

Sparer mange mandetimer

De rapporter, som Dubex leverer, giver Sund & Bælt overblik over hændelser, fejl og indsatsområder. De sikrer også dokumentation til ledelse, it-revisionen og andre interessenter.

”Dubex gør det nemt at sidde i min stol. Jeg kan dokumentere, at der bliver taget hånd om tingene, og jeg har stor glæde af rapporterne. Vi har fået mange flere loggenererende enheder, så jeg tør slet ikke sætte tal på, hvor mange mandetimer, vi sparer”, pointerer Finn Belling.

Dubex kender vores it-struktur

Ud over logovervågning har Sund & Bælt løbende tilkøbt it-sikkerhedsprodukter som bl.a. Intrusion Detection System (IDS) og Intrusion Prevention System (IPS) til beskyttelse af både interne og eksterne netværk.

”Managed Security Service-teamet hos Dubex ved, hvordan vores it-struktur er skruet sammen. Vi får en god rådgivning, når vi ændrer konfigurationer eller tilkøber løsninger. Og vi har altid adgang til de samme dygtige folk, der kender vores forretning”, fortæller Finn Belling.

Dubex holder os opdateret

På løbende møder får Sund & Bælt status på deres eksisterende løsningspakke, men de får også input til andre it-sikkerhedsområder.

”Dubex ved, i hvilken retning udviklingen går, og hvilke løsninger, der kan være interessante for os. Jeg føler mig rigtig godt dækket ind i forhold til rådgivning og sparring”, slutter Finn Belling.

Peter Hedevang Christensen fra Sund & Bælt om Dubex SAC, som overvåger systemerne hos Sund & Bælt.

Om Sund & Bælt Holding

En stor del af de 118 fastansatte medarbejdere er beskæftiget med Storebæltsforbindelsen, vej og jernbane. Sund & Bælt har en klar strategi om at outsource driftsopgaver for at øge fleksibiliteten og få adgang til specialistviden, særlig teknologi. Til gengæld opsamles viden om bl.a. ”produktionsapparatets”
tilstand og om kunderne internt. Det er endvidere centralt for selskabet at kerneprocesser og strategiske beslutninger er placeret internt.