TryghedsGruppen: Outsourcing giver adgang til ekspertise og frigiver ressourcer til forretningen

TryghedsGruppen forvalter fondsmidler via TrygFonden og opbevarer persondata. Dubex Security Analytics Center hjælper med at passe på data og systemer ved at overvåge og analysere, hvad der sker på netværket. Det skaber tryghed og tid til at fokusere på forretningen.

”Realiteterne i dag er, at vi skal forholde os til flere og flere trusler. Det er ikke længere er et spørgsmål, om vi bliver ramt - men hvornår?"

Lars Steenberg, it-chef i TryghedsGruppen.

”Realiteterne i dag er, at vi skal forholde os til flere og flere trusler. Det er ikke længere er et spørgsmål, om vi bliver ramt, men hvornår. Med den nye EU-persondataforordning bliver datasikkerhed endnu vigtigere. Vi forvalter blandt andet personlige informationer fra ansøgere til fondsmidler, og de data skal vi passe på”, fortæller Lars Steenberg, der er it-chef i TryghedsGruppen.

Han fik Dubex til at gennemføre en 360 graders sikkerhedsanalyse for at afdække deres største sikkerhedsrisici.

”Jeg havde behov for overblik over, hvor jeg skulle bruge kræfterne bedst på it-sikkerhedsområdet, og det kunne Dubex’ sikkerhedsanalyse give mig. Med CSC-sagen, og flere andre sager i medierne, havde jeg også behov for at kunne fortælle vores ledelse, at vi har systemer til at overvåge vores netværk og data. Med analysen fik jeg desuden anbefalinger til håndtering af sikkerhedspolitikker og awareness i organisationen, så det var et godt udgangspunkt for en langsigtet prioritering og indsats", forklarer Lars Steenberg.

Outsourcing sikrer ekspertise og forretningsfokus

På baggrund af sikkerhedsanalysen købte Lars Steenberg ind på Dubex’ Awareness-uddannelsesprogram til træning af medarbejderne i god digital adfærd. Som ene mand på skansen til håndtering af it-sikkerhed hos TryghedsGruppen var næste skridt outsourcing af overvågning og analyse af sikkerhedshændelser på netværk og servere til Dubex Security Analytics Center (SAC).

”It-sikkerhed er et område, der bare vokser og vokser. Jeg har hverken tid eller ekspertise til at opretholde det ønskede sikkerhedsniveau. Det er derfor en god løsning, og stor aflastning at outsource - og jeg kan koncentrere mig om forretningen”, fortæller Lars, der har været inde og besøge Dubex’ analysecenter:

”Det er både skræmmende og fascinerende at se hvor mange angreb, der sker på globalt plan. Det var spændende at opleve de dedikerede gutter, der sidder og holder øje med vores netværk. Det giver tryghed og ro i maven, at vi hurtigt er i stand til at opdage angreb og reagere, før vi mister data, eller vores systemer bliver lagt ned.”

Jeg har hverken tid eller ekspertise til at opretholde det ønskede sikkerhedsniveau. Det er derfor en god løsning og stor aflastning at outsource - og jeg kan koncentrere mig om forretningen”

Lars Steenberg, it-chef i TryghedsGruppen

Medarbejderne skal også være trygge

Ifølge Lars er det ikke kun ledelsen, der har behov for at vide, at der tages hånd om it-sikkerheden. It-sikkerhedsskandaler er også skræmmende for den enkelte medarbejder, der risikerer at blive årsag til en sikkerhedshændelse.

”Vores medarbejdere er klar over, at de er et mål for angribere og derfor udgør en risiko for organisationen, hvis de kommer til at udføre en forkert handling. Jeg har på et fællesmøde fortalt, hvordan Dubex’ SAC-team er en form for vagtselskab for vores it-sikkerhed. Det gav en positiv respons, at Dubex hjælper os med at opdage angreb, der er nået forbi vores forsvar.”

Fra uvished til overblik

Efter en analysefase og dialog om den samlede løsning, igangsatte Dubex en tuningsproces hos TryghedsGruppen. Her indsamler systemværktøjerne information og TryghedsGruppen får en rapport over, hvad der foregår på netværket. Herefter afklares i fællesskab hvilke aktiviteter eller adgange, der skal være tilgængelige eller lukkes, før systemet sættes i drift.

”Forløbet med SAC-teamet har kørt på skinner på samme måde, som da vi gennemførte awareness-kampagnen. Dubex trækker på erfaringer fra mange forskellige kunder, og de har været i branchen i mange år. Den viden kommer mig til gode. De har en meget praktisk tilgang til tingene og ved, hvordan man får dem implementeret”, slutter Lars.

Læs mere om Dubex Security Analytics Center eller tag direkte kontakt til en Account Manager, og find ud af, hvordan du med en serviceaftale i Dubex SAC kan få frigivet ressourcer til din forretning.

Lonemaia  Chanét

Lonemaia Chanét

Major Account Manager

+45 3283 0461

Lch@dubex.dk

Om TryghedsGruppen

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. Deres mål er at skabe værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger, som en demokratisk ledet organisation med et medlemsvalgt repræsentantskab som øverste myndighed. De 70 repræsentanter vælges af de omkring én million medlemmer. Alle forsikringstagere i Tryg i Danmark er medlem af TryghedsGruppen, der tæller ca. 45 medarbejdere. TrygFonden varetager almennyttigt arbejde, og missionen er at bidrage til, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. De seneste år har TrygFonden anvendt 550 millioner kroner om året på projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

Om Dubex Security Analytics Center

Dubex’ SAC-team giver dig overblik over kritiske hændelser i dit netværk – og dokumentation for compliance. Du får et team af udvalgte eksperter, der overvåger og analyserer hændelser og angrebsmønstre i dine logfiler 24/7 – og kontakter dig ved kritiske alarmer. Vores erfarne specialister afsøger konstant markedet for nye trusler og trends. Denne viden tilføres dine processer og din evne til at respondere på sikkerhedshændelser.

Awareness-uddannelse

Dubex Awareness-uddannelsesprogram stiller skarpt på generelle og specifikke trusler og sikrer, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal handle, når de oplever noget mistænkeligt. Programmet leveres som en samlet pakke inkl. printmateriale og projektledelse.