Cybertruslen i 3 perspektiver, du kan omsætte i praksis

Cybertruslen i 3 perspektiver, du kan omsætte i praksis

15. - 18. marts 2022

København, Aarhus og Middelfart

Få den seneste opdatering på cybertruslen i Danmark og hør hvordan du kan skabe forretningsmæssig værdi, ved implementering af konkrete sikringstiltag i din organisation.

Et inspirationsmøde for ledere, som vil opnå forretningsmæssige fordele ved cyberindsatsen

Dubex, Liga og Siscon er gået sammen for at opdatere dig på den aktuelle cybertrussel i Danmark. Du får samtidig værdifuld viden om hvordan du kan skabe forretningsmæssige værdi, når der skal implementeres konkrete sikringstiltag i din organisation. Det handler både om teknik, mennesker og processer, og deltager du i inspirationsmødet, får du indsigter fra førende eksperter på området. Dagen rundes af med en debat hvor vi vender perspektiverne i panelet, og hvor du har mulighed for at få svar på dine spørgsmål.

Inspirationsmødet er for dig, der har et ledelsesansvar. Du har mulighed for at deltage enten i København den 15. marts, Aarhus den 16. marts eller Middelfart den 17. marts.

Deltagelse er gratis, men der er et antal begrænsede pladser hvert sted.

Hvem kan deltage?

Mødet er for dig, der er CISO, DPO, IT-sikkerhedschef, IT-chef, IT-arkitekt eller ansat i en lignende stilling, og som har behov for følge den aktuelle cybertrussel med et ledelses- og forretningsperspektiv.

Arrangementerne er afholdt

Pris

Deltagelse er gratis.

Ved afbud senere end 24 timer før, eller udeblivelse, opkræves dog et no show fee på DKK 500,-.

Vi følger corona-udviklingen nøje, og skulle eventet blive flyttet, vil det naturligvis være muligt at afmelde sig uden beregning.

Program i København (15/3) og Aarhus (16/3)

13:00 – 13:05 Velkomst 

13:05 – 13:30 Cybertruslen i et ledelsesperspektiv, ved Jacob Herbst 

13:30 – 13:55 Identitet er det nye perimeter, ved Bjarke Alling 

13:55 – 14:30 Pause 

14:30 – 14:55 Effektiv compliance for øget sikkerhed, ved Lars Bærentzen 

14:55 – 15:25 Paneldebat 

15:25 – 15:30 Afrunding

Program i Middelfart (17/3)

9:00 – 9:05 Velkomst

9:05 – 9:30 Cybertruslen i et ledelsesperspektiv

9:30 – 9:55 Identitet er det nye perimeter

9:55 – 10:30 Pause

10:30 – 10:55 Effektiv compliance for øget sikkerhed

10:55 – 11:25 Paneldebat

11:25 – 11:30 Afrunding

Oplæg

Cybertruslen i et ledelsesperspektiv

v/ Jacob Herbst, Chief Technical Officer i Dubex A/S og medlem af det nationale Cybersikkerhedsråd.

Trusselsbilledet er under konstant forandring. Udviklingen viser, at cybersikkerhedsudfordringerne med digitaliseringen kun bliver mere kompleks, og samtidig kan cyberangreb have stadigt større konsekvenser. Det stiller krav til dig som leder, når du løbende skal sikre de nødvendige tilpasninger, for at ramme det rigtige sikkerhedsniveau. I dette indlæg bliver du opdateret på de mest aktuelle cybertrusler, som danske virksomheder og organisationer står overfor, og du får viden om hvordan du konkret kan omsætte trusselsbilledet til praktiske tiltag, der både omfatter teknik, proces og mennesker.

Identitet er det nye perimeter

v. Bjarke Alling, koncerndirektør i Liga ApS, formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg og formand for det nationale Cybersikkerhedsråd.  

Dine medarbejderes digitale identiteter er eksponeret mod mere end 40% af alle de cybertrusler, din organisation risikerer at møde. CEO-fraud, ransomware og phising, for blot at nævne nogle få. Angrebene bliver hyppigere og til stadighed mere sofistikerede, og nødvendigheden af at vide præcis hvem der gemmer sig bag et brugernavn eller en e-mailadresse, har aldrig været mere nødvendigt. I dette indlæg får du konkret viden om hvordan du skaber en robust identitetsstyring og hvilke mitigerende faktorer, der kan igangsættes, for at imødekomme en af tidens absolut største it-sikkerhedsmæssige udfordringer – den digitale identitet.

Effektiv compliance for øget sikkerhed

v. Lars Bærentzen, CEO i Siscon ApS

Som leder og virksomhed skal du forholde dig til risici samt en række nationale og internationale krav, regulativer og forordninger. Det kræver implementering af en række forskellige sikringstiltag. Overblikket over de implementerede sikringstiltag kan være svært at bevare, og i særdeleshed viden om hvorfor de enkelte tiltag er implementeret og hvad de konkret bidrager med, i det samlede sikkerhedsbillede. Med den rette indstilling og værktøjer er det muligt at binde organisationens risici og sikringstiltag direkte op imod de enkelte compliancekrav og genbruge sikringstiltag på tværs af kravene. Med et blik for de organisatoriske rammer og systematikken som værktøjsunderstøttelsen bringer, bliver det enkelt for organisationen at skabe overblik over sikringstiltag, samt at balancere cyber-risikoen i forhold til kontrollerne.

Paneldebat

Stil spørgsmål til eksperterne, når vi vender dagens perspektiver i panelet. Jacob Herbst, Bjarke Alling og Lars Bærentzen svarer på spørgsmål fra salen.

Betingelser

Når du tilmelder dig eventet accepterer du samtidig, at dine oplysninger deles mellem arrangørerne Liga, Siscon og Dubex. Du accepterer også, at arrangørerne efterfølgende kontakter dig via nyhedsbrev.

Konferencen henvender sig primært til slutbrugere af Liga, Siscon og Dubex ydelser. Vi forbeholder os retten til at afvise tilmeldinger, som ligger udenfor denne målgruppe, da antallet af pladser er begrænset.

Tilmelding

Tilmelding foregår via tilmeldingssystemet NemTilmeld

Arrangementerne er afholdt

Address tomorrow’s challenge, today.

Talk to an expert about how we can secure your business