ISO27001 Certificering

Dubex blev i 2011 den første leverandør af it-sikkerhedsløsninger, der blev ISO 27001-certificeret indenfor informationssikkerhed i forbindelse med udvikling, levering og servicering af løsninger og ydelser indenfor it-sikkerhed. I forbindelse med re-certificeringen i 2014 blev vi den første danske virksomhed, der gennemgik ISO 27001:2013 certificeringsprocessen.

Dubex har i mange år rådgivet danske og udenlandske virksomheder omkring informationssikkerhed og håndteringen af standarder som ISO 27001 / ISO 27002 og DS484. 

I 2011 tog vi vores egen medicin og blev ISO 27001-certificeret inden for informationssikkerhed i forbindelse med udvikling, levering og servicering af løsninger og ydelser inden for it-sikkerhed. Dermed blev Dubex den første danske leverandør af it-sikkerhed, som blev ISO 27001-certificeret.

I forbindelse med re-certificeringen i 2014 blev vi endvidere den første danske virksomhed, der gennemgik ISO 27001:2013 certificeringsprocessen.

Baggrunden for certificeringen er et ønske om at opretholde et højt internt sikkerhedsniveau, som lever op til de krav, vi stiller til os selv, og det man som kunde forventer fra en seriøs sikkerhedsleverandør. Via vores certificering har vi fået nogle formelle rammer for denne proces og et framework, der sikrer, at vi løbende forbedrer vores sikkerhedsniveau og vore processer. 

Det er Dubex’ forventning, at man fortsat vil opleve stigende krav om, formelt at kunne dokumentere, at man har styr på sit sikkerhedsniveau. 

I certificeringsprocessen for ISO 27001 vurderes alle aspekter af virksomheden, herunder den fysiske infrastruktur, procedurerne for sikkerhed og adgang, personalets kvalifikationer, kommunikation og drift. Således er alle Dubex' processer blevet gennemgået, og det er blevet sikret, at de er i overensstemmelse med kravene, samt at procedurerne for backup og disaster recovery overholder de forretningsmæssige krav. Certificeringen omfatter desuden, at vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed omkring alle de fysiske og elektroniske data, som Dubex håndterer.

Vil du høre mere om selve certificeringsprocessen, er du velkommen til at kontakte os.