Niveau

Niveau er specialiseret i krisekommunikation og bidrager til at virksomheder kommer igennem bl.a. it-kriser med mindst muligt image- og kundetab.

Niveau er en dansk kommunikationsvirksomhed, der har specialiseret sig i at håndtere alle aspekter inden for krisekommunikation.

It-kriser, herunder særligt persondatalæk, er forbundet med stor risiko for omdømmetab. Persondataloven (GDPR) kræver i mange tilfælde, at årsagen til og omfanget af persondatalæk kommunikeres både til myndigheder og til de berørte borgere. 

Niveau er specialiserede i at håndtere krisekommunikation i forbindelse med it-brud og i at sikre, at persondatalovens lovmæssige krav til kommunikation efterleves.

Når krisen rammer, er den forudgående forberedelse afgørende. Niveau udformer beredskabsplaner, der i detaljer bl.a. klarlægger kommandogange, handlingsstrategier og presseberedskab.

Niveau tilbyder hurtig assistance i de afgørende faser både som forberedelse før, samt under og efter en krise.

Niveau tilbyder bl.a.

  • Skræddersyede kriseøvelser, der tester virksomheders og myndigheders handleevner under en kommunikationskrise – samt tester at persondatalovens bestemmelser om kommunikation overholdes
  • Udarbejdelse af beredskab, der sikrer, at loven (GDPR) efterleves i tilfælde af læk af persondata
  • Udarbejdelse af kommunikative beredskabsplaner
  • Akut udrykning og deltagelse i kriseledelse
  • Eksekvering af kommunikationen under krisen
  • Sikring af information til samarbejdspartnere, kunder og brugere
  • Udformning af pressestrategi og pressemeddelelser
  • Debriefing, opsamling og strategi efter krisen

Se alle vores leverandører.