Katastrofe- og beredskabsplan

Hvordan reagerer I, hvis organisationen rammes af en alvorlig hændelse såsom et ransomwareangreb? Med en katastrofe- og beredskabsplan ved I præcis, hvordan situationen skal håndteres.

En katastrofe– og beredskabsplan er en vigtig forudsætning for, at sikker og stabil drift kan genoprettes hurtigst muligt efter en alvorlig driftsforstyrrelse. For eksempel efter et virusudbrud, et hackerangreb, en brand eller en oversvømmelse.

Dubex kan hjælpe din virksomhed med afprøvning, test og evaluering af jeres nuværende beredskabsplaner.

Tag en snak med os om katastrofe- og beredskabsplaner

Tak. Du høre fra os hurtigst muligt.