Risikovurdering

Kortlæg dine risici, og få input til, hvor du skal lægge dine ressourcer

Vi tilbyder to ydelser på dette område:

  • Med en risikosanalyse vurderer vi din organisations øjeblikkelige og forretningsmæssige sikkerhedsrisici. Du får konkrete forslag til forbedringer.
  • Med en sikkerhedsvurdering af virtuelle miljøer får du overblik over de sikkerhedsmæssige udfordringer, der ofte er svære at gennemskue i et virtuelt miljø.