Dubex leverer driftssikker og skalerbar mobilitet i Fredericia Kommune

Dubex hjælper Fredericia Kommune med en trådløs netværksløsning til håndtering af et stigende antal mobile brugere. En løsning, der skal bidrage til kommunens målsætning om at være Danmarks mest digitale kommune.

Under skolernes afgangseksamen i sommeren 2014 oplevede Fredericia Kommune store driftsproblemer med deres trådløse netværk. Skoleelever røg af netværket hver fjerde time, hvilket medførte store udfordringer i forhold til at gennemføre eksamenerne. Også den daglige undervisning var en udfordring, fordi den eksisterende løsning ikke kunne håndtere, at hver elev i gennemsnit medbringer og benytter tre mobile enheder. Da den eksisterende leverandør ikke kunne afhjælpe elevernes, og kommunens øvrige brugeres, problemer, søgte kommunen andre løsninger på markedet og kiggede blandt andet på Arubas løsninger.

”Aruba havde tidligere præsenteret deres løsning på en inspirationsdag, og da vores eksisterende løsning ikke kunne opfylde vores krav om skalerbarhed og stabilitet, kom Aruba på banen. De anbefalede Dubex som samarbejdspartner ifm. implementering af løsningen”, fortæller Per Dahl Rasmussen, it-chef i Fredericia Kommune.

Krav om en driftssikker og skalerbar løsning

Dubex har hjulpet Fredericia Kommune med at udrulle Aruba-løsningen på kommunens skoler, og processen fortsætter i kommunens øvrige institutioner, der alle har behov for driftssikker mobilitet. Kommunen har en forventning om en vækst på ca. 300 enheder om året, uden at det kræver ekstra ressourcer at administrere løsningen.

”Vi har fået et system, der er nemt at drifte og lave analyser ud fra. Løsningen er bomstærk, og den virker bare. Vi har absolut ingen nedbrud. Dækningsgraden er god og kan håndtere, at rigtig mange elever streamer over nettet. Det er en stabil løsning, der er gearet til vækst, og den matcher vores behov. Også selve implementeringen har kørt lige efter planen”, forklarer Per Dahl Rasmussen.

Dubex opsatte en pilotløsning på to af kommunens skoler i løbet af 14 dage. Den virkede efter hensigten, og herefter fulgte to ugers implementering på de resterende skoler med i alt 250 Access Points og mere end 2000 brugere. Dubex har desuden dublereret løsningen med to centrale controllere, der kan overgå til hinanden i forbindelse med opdateringer.

En digital kommune

Fredericia Kommune har en målsætning om at være den mest digitaliserede kommune i Danmark. De valgte Aruba-løsningen, fordi den kan håndtere alle typer mobile enheder, hvad enten brugerne benytter bærbar, smartphone, Microsoft- eller Apple-produkter. Kommunens brugere inkluderer kommunens medarbejdere samt brugere på borgere og besøgende på kommunens institutioner. Per Dahl Rasmussen forklarer:

”Vi er begyndt at udrulle løsningen i flere institutioner som eksempelvis plejecentre, hvor de har touchskærme og kan bestille medicin, downloade familiefotos, kommunikere med familien osv. Der kommer hele tiden flere brugere på vores netværk, og det kan løsningen her håndtere.”

Samarbejde og rådgivning

Dubex er i øjeblikket i dialog med Fredericia Kommune omkring integrering af Apple-enheder for at imødekomme skolernes behov for at benytte AirPlay og TV. Dubex rådgiver løbende kommunen for at sikre optimal udnyttelse af Aruba-løsningen samt tilpasning i forhold til specifikke behov. Fredericia Kommune har desuden en supportaftale med Dubex, der sikrer dem hurtig adgang til kvalificeret support.

”Dubex er gode at sparre med. De er ærlige i deres konklusioner, og det sætter vi stor pris på. Dubex bidrager med erfaringer fra lignende organisationer og viden om, hvad der rør sig. De har forståelse for min hverdag – og er gode til at komme med anbefalinger til løsning af konkrete problemstillinger”, slutter Per Dahl Rasmussen.

Download hele kundecasen her.