DPO-uddannelse får nyt navn: GDPR-uddannelse

Dubex’ og Delacours uddannelse i forbindelse med EU-persondataforordningen skifter navn. Uddannelsen hedder fremover ’GDPR-uddannelse’.

DPO-uddannelse får nyt navn: GDPR-uddannelse

Siden foråret 2016 har Dubex og Delacour udbudt en 4-dages uddannelse, der ruster deltagerne til at håndtere EU-persondataforordningens krav. Her sikrer Delacours specialister, at du får det nødvendige overblik over de juridiske principper, mens Dubex’ konsulenter sørger for, at du får indblik i de værktøjer og processer, der er med til at sikre virksomhedens efterlevelse af reglerne.

Navneskiftet skal ses som en konsekvens af, at deltagerne på uddannelsen er en god blanding af kommende DPO’er og medarbejdere, der skal være interne tovholdere på projektet med at implementere forordningen.

”Vi oplever, at både kommende DPO’er og andre interessenter fra virksomhederne tager uddannelsens for at blive rustet til at håndtere forordningen. Derfor har vi valgt at skifte navn, for at signalere at alle parter kan få noget med hjem”, forklarer Klaus Kongsted, der er ansvarlig for Dubex’ del af undervisningen. Han understreger samtidig, at uddannelsens indhold er det samme:

”Indholdet opdateres løbende i forhold til de nye vejledninger og retningslinjer, der kommer. Men derudover er der ikke overordnede ændringer. Deltagerne får stadig en bred indføring i forordningens regler, indblik i konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem godt på vej med efterlevelsen, og hører hvordan andre har grebet opgaven an.”

Fokus på både jura og it-sikkerhed

Dubex’ og Delacours GDPR-uddannelse adskiller sig netop fra de øvrige uddannelser på området, da der ikke alene er fokus på jura, men i høj grad også på de værktøjer, der skal sikre at reglerne kan overholdes.

”Vi lægger stor vægt på, at deltagerne kan se sammenhængen mellem jura og it-sikkerhed – og at deltagerne fra begge sider får en forståelse for de andres arbejde. Deltagerne er også glade for de diskussioner, der kommer ud af det, når man samler it-folk og jurister i samme rum. Det er til stor glæde for alle og vi kan se, at deltagerne bruger hinanden efterfølgende”, uddyber Klaus.

Flere datoer for uddannelse i efteråret 2017

Vi har tidligere offentliggjort datoerne for de første hold i efteråret og er nu klar med yderligere to hold: Ét i Aarhus og ét i København. Datoerne ser således ud som følger.

Aarhus:

  • 23. - 24. august + 12.-13. september 2017
  • 11. – 12. + 25. – 26. oktober 2017

København:

  • 20. – 21. september + 4. – 5. oktober 2017
  • 6. – 7. + 20. – 21. november 2017

Prisen pr. 19. juni 2017 er 14.995 kr. ex. moms for fire dages undervisning.

Uddannelsen giver 21 CPE point og lever op til kravene for advokaters efteruddannelse.

Tilmeld dig ved at sende en mail til insidesales@dubex.dk.

Kontakt Dubex her eller på tlf. 3283 0430 hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om, hvordan du skal gribe forberedelserne til EU-persondataforordningen an.