Malene Stidsen, Industriens Fond

Cybersikkerhed som en forretningsmulighed

Oplægget vil starte med en kort præsentation af Industriens Fonds Cybersikkerhedsprogram, herunder hvorfor der var behov for en indsats, hvordan vi arbejder, og hvilke indsatser som vi har igangsat. Herefter vil der være fokus på, hvorfor vi tror på, at cybersikkerhed kan blive en konkurrencefordel for virksomhederne, og hvordan vi arbejder for at understøtte denne bevægelse. 

Om Malene Stidsen

Programchef for Industriens Fonds cyberindsats.

Indsatsen, som blev lanceret for godt 3 år siden, har fokus på at styrke særligt små og mellemstore virksomheders cybersikkerhed og på, hvordan arbejdet med cybersikkerhed kan gøres til en forretningsmulighed for dansk erhvervsliv. 

Malene har tidligere arbejdet i Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen primært med fremme af virksomheders digitale vækst og deres fokus på it-sikkerhed. Malene sidder også med i regeringens Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed.

Address tomorrow’s challenge, today.

Talk to an expert about how we can secure your business